Varilni koordinator & neporušne preiskave

Varilni koordinator

Vsa podjetja, ki delujejo na področju varjenja in izvajanjem varilskih del, potrebujejo usposobljeno osebje za zagotovitev kakovosti.

Varilni koordinator je specializirana oseba, ki je certificirana za mednarodnega varilnega tehnologa ali inženirja (IWE/IWT). Zagotavlja vam kakovost varilskih del in deluje v skladu z standardi EN 9000, EN ISO 14731 in EN ISO 3834 in za področja tlačne opreme ter nosilnih konstrukcij.

Za zagotavljanje kakovosti varilskih del in pridobitev certifikatov na področju varjenja po standardu EN ISO 3834 in EN 1090 mora imeti podjetje določeno osebo, ki bo v podjetju opravljala naloge koordinatorja varjenja.

Za razvoj in napredek podjetij, ter sodelovanje pri varilskih podjetjih, je dandanes nujno, da podjetje pridobi certifikate, ki dokazujejo kvaliteto njihovih storitev in izdelkov.

NKP ponuja manjšim in srednje velikim podjetjem, ki potrebujejo varilnega koordinatorja ali bi se certificiralo po omenjenih standardih, pogodbeno sodelovanje.

Pomagamo vam pri vzpostavitvi sistema kakovosti in potrebni dokumentaciji za pridobitev certificiranja, ter opravljamo naloge varilnega koordinatorja v vašem podjetju.

Neporušne preiskave

Metoda preiskav brez porušitve materiala (NDT) je proces pregledovanja, testiranja ali vrednotenja materialov, komponent in/ali sklopov, brez da bi pri tem uničili uporabnost posameznega dela ali sistema. Ko je torej pregled oz. test končan, je posamezni del, naprava in/ali celotni sistem še vedno uporaben.

Za vas opravljamo storitve neporušitvene kontrole zvarov in materialov ter strojnih delov.

Osebje je certificirano po SIST EN ISO 9712 za:

VT- vizualne preiskave (nivo 2)

PT- preiskave s tekočimi penetranti (nivo 2)

UT- ultrazvočne preiskave (nivo 1)

MT- magnetne preiskave (nivo 2).

Oprema:

  • ultrazvok OLYMPUS EPOCH 1000i
  • ročni magnet MR Chemie MR-56 (črno bela in fluorescentna tehnika)
  • oprema za preiskave s tekočimi penetranti
  • oprema za vizualno kontrolo